FORUM
Biuro tłumaczeń
pl / en / de / fr / es

Od lat w trasie

Działamy w branży od początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Pierwsze doświadczenia zdobywaliśmy w drodze „rozpoznania bojem”, gdy tuż po transformacji ustrojowej i gospodarczej, rozkwitły kontakty Polski na arenie międzynarodowej we wszystkich dziedzinach życia.

Uczestniczyliśmy w pionierskich przedsięwzięciach, ucząc się i tworząc jednocześnie, tam, gdzie rodzime pojęcia nie istniały jeszcze. Od tego czasu zmieniły się narzędzia pracy, dostęp do informacji, zasobów językowych, sposoby komunikacji.
Niezmienna natomiast pozostaje prosta zasada, że tłumaczenie ma być wykonane terminowo, nienagannie jakościowo i za rozsądną cenę. I taką właśnie usługę zapewniamy dzięki stosowanej polityce.

Nasz zawód wykonujemy w poszanowaniu zasad etyki zawodowej określonej, między innymi, przez Statut Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz zgodnie z obowiązującą nas ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego z racji uzyskania przez nas tego statusu, odpowiednio w roku 1992 i 1996. Wykonujemy również tłumaczenia dla organizacji pożytku publicznego.

Elżbieta Glaser-Schuhl - przejdź do biografii

Maciej Kański - przejdź do biografii