FORUM
Biuro tłumaczeń
pl / en / de / fr / es

Mocny groove

Przez niemal dwie dekady swojej działalności Biuro Tłumaczeń FORUM zdobyło uznanie wielu klientów w kraju i za granicą. Nasz zgrany zespół cieszy się zaufaniem korporacyjnych klientów, którzy od lat powierzają nam obsługę tłumaczeniową kolejnych realizowanych przedsięwzięć. U nas zawsze mogą liczyć na pełną współpracę oraz terminowe wykonanie zlecenia przez wspólników i starannie dobraną grupę osobiście znanych i współpracujących z biurem tłumaczy, przy zachowaniu ścisłej poufności i na korzystnych warunkach cenowych.

Zlecenia wykonujemy bezpośrednio w biurze lub powierzamy dobranym i wyspecjalizowanym tłumaczom, co zmniejsza zakres koniecznej weryfikacji tłumaczeń i skraca czas ich wykonania. Na potrzeby ekspresowych tłumaczeń obszernych dokumentacji tworzymy zespoły sprawdzonych tłumaczy, zapewniając koordynację, spójność terminologiczną i kontrolę ich pracy.

Obsługujemy większość języków europejskich ( w tym pięć na miejscu, w biurze) oraz najpopularniejsze języki azjatyckie. Dzięki kontaktom z tłumaczami z całego świata jesteśmy w stanie realizować zlecenia również w językach mniej popularnych.
Tłumaczenia pisemne wykonujemy wykorzystując dostępne narzędzia wspomagające (CAT), we wszystkich obsługiwanych formatach, w oparciu o rzetelną i miarodajną wycenę.
Tłumacze przysięgli obsługują zarówno dokumentację urzędową, jak i wymagające ich obecności akty notarialne z udziałem osób lub podmiotów zagranicznych.
Zapewniamy obsługę konferencji w formie tłumaczeń symultanicznych (kabinowych), wraz z niezbędnym sprzętem i obsługą techniczną. Tłumaczenia konsekutywne wydarzeń publicznych (takich jak oficjalne wystąpienia) i korporacyjnych (walne zgromadzenia, posiedzenia rady nadzorczej, itp.) wykonujemy z należytym uwzględnieniem rangi wydarzenia w pierwszym przypadku, oraz z zachowaniem najwyższej poufności w drugim.

Posiadając, z jednej strony, rozległe, wieloletnie doświadczenie, pozostajemy jednocześnie otwarci na nowe wyzwania i dzięki pełnemu zaangażowaniu zarówno zarządzających wspólników, jak i tłumaczy szybko reagujemy na pojawiające się potrzeby klientów, zdobywając konieczną wiedzę i umiejętności oraz pozyskując stosowne narzędzia pracy. Czerpiemy satysfakcję z faktu, iż nasza praca przekłada się również na sukces klienta.